RTL-Palvelut OY

TARKASTUS- JA PALONTUTKINTAPALVELUT

Valtuutettuna tarkastajana toimii jo 26. vuotta Reijo Lintula, VTS 001.

Yritys tarjoaa lakisääteisiä sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Lisäksi palveluihimme kuuluvat sähkölaitteiden turvallisuustestaukset ja -tarkastukset, sähkölaitteistojen mittauspalvelut ja kuntoarviot (ks. esim. CV) sekä nyt myös asennustestereiden kalibrointipalvelun. Sähkölaitteiston varmennustarkastus ja määräaikaistarkastus ovat säädöspohjaisia velvoitteita sähköurakoitsijoille ja sähkölaitteistojen haltijoille.

Uusille luokiteltujen sähkölaitteistojen asennuksilleon tilattava varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tilattava myös muutostöille, jos työaluetta suojaavan sulakkeen koko on yli 35 A (käytönjohtajakohteessa yli 250 A) tai kyseessä on lääkintätilan tai räjähdysvaarallisen tilan muutostyö. Jälkimmäisissä varmennustarkastus on teetettävä jo ennen käyttöönottoa. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on teetettävä 10 tai 5 vuoden välein sähkölaitteiston luokituksesta riippuen. Tavanomaiset liike- tuotanto- ja toimistorakennukset (sähkölaitteistoluokka 1 b) on tarkastutettava 10 vuoden välein, samoin käytönjohtajakohteet (sähkölaitteistoluokat 2c ja 2d). Jakeluverkot tarkastetaan 5 vuoden välein. Sähköturvallisuuslaki ja alempiasteiset säädökset muuttuivat 1.1.2017.

Tilaa tarkastus verkossa

Reijo Lintula on myös auktorisoitu sähköpalotutkija (myös muu palontutkinta), joten yritys tarjoaa ammattitaitoa palonsyytutkinnassa viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden lisäksi myös muille yrityksille.

LUE LISÄÄ >>