RTL-PALVELUT OY


Sähköalan koulutus ja tarkastukset

Vielä ehtii kuullostelemaan tulevia SFS 6000 standardisarjan muutoksia. Olin mukana tekemässä julkaisua jo viidennen kerran, joten sisältö alkaa olla aika tuttu!.

Näiden jälkeen kesäkausi on kohta alkamassa ja koulutukset siirtyvät kesätauolle. Jatkamme sitten elokuussa.

Tervetuloa kursseille!

Lyhyt historia

RTL-Palvelut Oy aloitti toimintansa vuonna 1988 aluksi toiminimenä ja jatkoi osakeyhtiönä vuodesta 1992. Vuonna 2022 tuli siis täyteen 34 vuotta yrittäjänä. Vuoteen 1995 asti yritys toimi sähköurakoitsijana, joka tarjosi mm. käyttöönottomittauspalveluja myös muille urakoitsijoille. Vuonna 1996 tapahtui merkittävä muutos, kun urakointiliiketoiminnasta luovuttiin ja yritys siirtyi tuottamaan tarkastus- ja koulutuspalveluja. Viimeisten 24 vuoden aikana yritys on määrätietoisesti pyrkinyt olemaan näiden alueiden osalta ammattitaidon huipulla ja pyrkinyt edistämään sähköturvallisuutta monin eri tavoin. Olen osallistunut sähköalan standardisointityöhön vuodesta 1997 ja sähköalan lainsäädännön valmistelutöihin vuodesta 2009.

KOULUTUSPALVELUT


Sähköalan koulutus

RTL-Palvelut Oy tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia koulutustilaisuuksia ja yrityskohtaista valmennusta turvallisuusasioissa – erityisesti sähköturvallisuutta koskien. Tarjoamme yrityksille myös pitkäjänteisempää ammatillista osaamista ylläpitävää ja nostavaa koulutusta.’

LUE LISÄÄ >>

TARKASTUS- JA PALONTUTKINTAPALVELUT


Valtuutettuna tarkastajana toimii jo 25. vuotta Reijo Lintula, VTS 001.

Yritys tarjoaa lakisääteisiä sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Lisäksi palveluihimme kuuluvat sähkölaitteiden turvallisuustestaukset ja -tarkastukset, sähkölaitteistojen mittauspalvelut ja kuntoarviot (ks. esim. CV) sekä nyt myös asennustestereiden kalibrointipalvelun. Sähkölaitteiston varmennustarkastus ja määräaikaistarkastus ovat säädöspohjaisia velvoitteita sähköurakoitsijoille ja sähkölaitteistojen haltijoille.

Uusille luokiteltujen sähkölaitteistojen asennuksilleon tilattava varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tilattava myös muutostöille, jos työaluetta suojaavan sulakkeen koko on yli 35 A (käytönjohtajakohteessa yli 250 A) tai kyseessä on lääkintätilan tai räjähdysvaarallisen tilan muutostyö. Jälkimmäisissä varmennustarkastus on teetettävä jo ennen käyttöönottoa. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on teetettävä 10 tai 5 vuoden välein sähkölaitteiston luokituksesta riippuen. Tavanomaiset liike- tuotanto- ja toimistorakennukset (sähkölaitteistoluokka 1 b) on tarkastutettava 10 vuoden välein, samoin käytönjohtajakohteet (sähkölaitteistoluokat 2c ja 2d). Jakeluverkon tarkastetaan 5 vuoden välein. Sähköturvallisuuslaki ja alempiasteiset säädökset muuttuivat 1.1.2017.

Tilaa tarkastus verkossa

Reijo Lintula on myös auktorisoitu sähköpalotutkija (myös muu palontutkinta), joten yritys tarjoaa ammattitaitoa palonsyytutkinnassa viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden lisäksi myös muille yrityksille.

LUE LISÄÄ >>

KONSULTOINTIPALVELUT


Sähköasennusten lausunnot ja muut asiantuntijapalvelut

Tuotannon turvallisuuden auditointi, sähkötöiden johtajan ja käytönjohtajan ohjaus lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä lausuntojen antaminen sähköasennuksista kuuluvat yrityksen konsulttipalveluihin.

LUE LISÄÄ >>