RTL-PALVELUT OY


Sähköalan koulutus ja tarkastukset

TIEDOTE 17.3.2020 (päivitetty 19.3.2020)

Asiakkaiden terveys ja turvallisuus on minulle hyvin tärkeä asia. Olen virustilanteen vuoksi perunut kaikki lähiopetukseen perustuvat avoimet kalenterikurssit maalis-huhtikuun ajalta. Kaikille ilmoittautuneille on lähetetty viesti kurssien peruuntumisesta.

Yrityskohtaisia koulutustilaisuuksia järjestän edelleen erikseen sopimusten mukaisesti. Webinaareina voidaan toteuttaa useimpien kurssien teoriaosuudet ja kokeiden järjestämisestä ja todistusten toimittamisesta sovitaan kunkin tilaisuuden osalta erikseen.  Webinaarit ovat myös koulutuksina edullisempia, koska matkustaminen, tilavuokrat ja tarjoilut jäävät hinnoista pois.

Pahoittelen tilannetta, mutta samalla myös toivon tilanteeseen pikaista muutosta parempaan.

Tiedotan tässä heti, kun tilanne on normalisoitunut.

RTL-Palvelut Oy aloitti toimintansa vuonna 1988 aluksi toiminimenä ja jatkoi osakeyhtiönä vuodesta 1992. Vuonna 2019 tuli siis täyteen 31 vuotta yrittäjänä. Vuoteen 1995 asti yritys toimi sähköurakoitsijana, joka tarjosi mm. käyttöönottomittauspalveluja myös muille urakoitsijoille. Vuonna 1996 tapahtui merkittävä muutos, kun urakointiliiketoiminnasta luovuttiin ja yritys siirtyi tuottamaan tarkastus- ja koulutuspalveluja. Viimeisten 24 vuoden aikana yritys on määrätietoisesti pyrkinyt olemaan näiden alueiden osalta ammattitaidon huipulla ja pyrkinyt edistämään sähköturvallisuutta monin eri tavoin.

KOULUTUSPALVELUT


Sähköalan koulutus

RTL-Palvelut Oy tarjoaa laadukkaita ja ajantasaisia koulutustilaisuuksia ja yrityskohtaista valmennusta turvallisuusasioissa – erityisesti sähköturvallisuutta koskien. Tarjoamme yrityksille myös pitkäjänteisempää ammatillista osaamista ylläpitävää ja nostavaa koulutusta.’

LUE LISÄÄ >>

TARKASTUS- JA PALONTUTKINTAPALVELUT


Valtuutettuna tarkastajana toimii jo 25. vuotta Reijo Lintula, VTS 001.

Yritys tarjoaa lakisääteisiä sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Lisäksi palveluihimme kuuluvat sähkölaitteiden turvallisuustestaukset ja -tarkastukset, sähkölaitteistojen mittauspalvelut ja kuntoarviot (ks. esim. CV) sekä nyt myös asennustestereiden kalibrointipalvelun. Sähkölaitteiston varmennustarkastus ja määräaikaistarkastus ovat säädöspohjaisia velvoitteita sähköurakoitsijoille ja sähkölaitteistojen haltijoille.

Uusille luokiteltujen sähkölaitteistojen asennuksilleon tilattava varmennustarkastus. Varmennustarkastus on tilattava myös muutostöille, jos työaluetta suojaavan sulakkeen koko on yli 35 A (käytönjohtajakohteessa yli 250 A) tai kyseessä on lääkintätilan tai räjähdysvaarallisen tilan muutostyö. Jälkimmäisissä varmennustarkastus on teetettävä jo ennen käyttöönottoa. Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on teetettävä 10 tai 5 vuoden välein sähkölaitteiston luokituksesta riippuen. Tavanomaiset liike- tuotanto- ja toimistorakennukset (sähkölaitteistoluokka 1 b) on tarkastutettava 10 vuoden välein, samoin käytönjohtajakohteet (sähkölaitteistoluokat 2c ja 2d). Jakeluverkon tarkastetaan 5 vuoden välein. Sähköturvallisuuslaki ja alempiasteiset säädökset muuttuivat 1.1.2017.

Tilaa tarkastus verkossa

Reijo Lintula on myös auktorisoitu sähköpalotutkija (myös muu palontutkinta), joten yritys tarjoaa ammattitaitoa palonsyytutkinnassa viranomaisten ja vakuutusyhtiöiden lisäksi myös muille yrityksille.

LUE LISÄÄ >>

KONSULTOINTIPALVELUT


Sähköasennusten lausunnot ja muut asiantuntijapalvelut

Tuotannon turvallisuuden auditointi, sähkötöiden johtajan ja käytönjohtajan ohjaus lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä lausuntojen antaminen sähköasennuksista kuuluvat yrityksen konsulttipalveluihin.

LUE LISÄÄ >>