KONSULTOINTI

Konsultointipalveluihin kuuluvat mm. tuotannon turvallisuuden ja työympäristön riskien arvioinnit, sähkötöiden johtajan ja käytönjohtajan ohjaus lakisääteisten tehtävien hoitamiseen sekä lausuntojen antaminen sähköasennuksista. Myös käytännön mittaustyöt kentällä kuuluvat palveluihimme. Tarjoamme myös kuvauskopteripalveluita vakuutusyhtiöille, viranomaisille ja myös yksityisille. Emme kuitenkaan lennä yleisötapahtumissa emmekä ihmisten yllä. Toiminnasta on ilmoitettu Trafiin ja toiminta on vakuutettu Inter-Hannoverissa (www.inter-hannover.com).

Erityisesti tarjoamme

 • räjähdyssuojausasiakirjojen laadinta
 • ex-tilojen vaatimustenmukaisuusarvioinnit jne.
 • käyttöönottomittaukset (normaalien sähkölaitteistojen, koneiden sähköasennusten ja lääkintätilojen käyttöönottomittaukset)
  määräaikaismittaukset (esim. lääkintätilojen mittaukset, sähkölaitteiden sähköturvallisuustestaus)
 • sähkölaitteiden turvallisuustarkastukset ja -testaukset,
 • vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • uusien ja vanhojen sähköasennusten turvallisuuden arviointi ja lausunnot
  lausunnot sähköasennuksista esim. osake- tai kiinteistökauppoihin liittyen
 • asiantuntijatehtävät riita-asioissa
 • työympäristön työturvallisuusriskien arviointi

Lisäksi suoritamme vuotovirta- ja maadoitusvastusmittauksia (myös talviaikaan pihtimittauksella) esim. kirkkojen ukkossuojaukseen, huoltoasemien ja muiden ex-tilojen maadoituksille sekä kuluttajamuuntamoille.

Pihtimittaus ja käännepistemenetelmä maadoitusvastusmittauksissa
Maan ominaisresistanssin mittaus
Pihtimittaus vuotovirtamittauksissa