RTL-Palvelut OY

KONSULTOINTIHINNAT

Hinnasto, alkaen 1.1.2023

Konsultointityöt tehdään pääasiassa aikaveloitustyönä. Tuntiveloitushinnat ja matkakustannusten korvaukset ovat:

  • Perustuntiveloitushinta 125 €/h + alv
  • Matkatunti, todistukset ja muu toimistotyö 102 €/h + alv
  • Matkakustannukset 1,20 €/km + alv
  • Asiantuntijalausunnot, vaativat konsultointityöt (esim. riita-asiat) 145 €/h + alv

Pitkäaikaisemmat toimeksiannot sovitaan tapauskohtaisesti.

Varaa aika verkossa

Mittauspalveluiden tuntiveloitushinnat ovat:

  • Käyttöönottomittaukset normaaleissa sähkölaitteistoissa 90 € /125 €/h + alv.
  • Käyttöönotto- tai määräaikaismittaukset lääkintätiloissa ja koneiden sähkölaitteistoissa, laitetestaukset sekä eräät maadoitusmittaukset 145 €/h + alv
  • Pääkaupunkiseudun ulkopuolella suoritettavasta työstä peritään lisäksi verohallinnon taulukoiden mukaiset matkakulut ja päivärahat.
Kaikki mittaustulokset asiakkaalle sähköisessä muodossa (*.doc, *.xls, *.pdf jne.) ja tarkastetut asennukset tai laitteet merkitään tarkastustarroin.

Noudatettavia normeja mittauksissa mm. SFS 6000-6-61 (VDE 0100), SFS 6000-7-710, SFS-EN 60204-1 (VDE 0113), EN 61010-1, DIN VDE 0701 ja 0702, DIN EN 1081 sekä SFS 4372 2. painos.

Maksuehto 7 pv nto, maksun viivästymisestä peritään 40 € vakiokorvaus.