RTL-Palvelut OY

TOIMITUSEHDOT

Yleiset toimitusehdot tarkastuksille, mittauksille ja kurssitapahtumille alkaen 2.1.2017, voimassa toistaiseksi

Työkohteen tulee olla tarkastettavilta osiltaan valmis, mikäli kysymyksessä on varmennustarkastus tai käyttöönottomittaus.

Tilauksen yhteydessä tai viimeistään tarkastustilaisuuteen on toimitettava kirjallisena vähintään seuraavat tiedot:

 • Kohteen perustiedot: sähkölaitteiston haltija ja rakentaja yhteystietoineen, mahdollinen kunnossapitoyhtiö yhteyshenkilötietoineen, mahdollinen käytönjohtaja yhteystietoineen
  • Suunnittelijan laatimat oikosulku- ja vikalaskelmat HUOM! Vuoden 2013 aikana ja sen jälkeen suunniteltujen kohteiden osalta tarkastuksen perusedellytyksenä. Perustelut tästä liitteestä.
  • Varmennustarkastusta varten pöytäkirja suoritetusta käyttöönottotarkastuksesta mittaustuloksineen ja mahdolliset poikkeamat standardeista. Poikkeamasta tulee aina olla erillinen kirjallinen selvitys. Luokkien 2-3 laitteistoista selvitys säädösten edellyttämästä ennalta turvallisuuden ylläpitävästä kunnossapito-ohjelmasta, muiden osalta asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet kansiossa. Mielellään myös täytetty tilauslomake, josta käy ilmi tarkastusalueen laajuus ja erityispiirteet ellei niistä ole sovittu jo tilauksen yhteydessä. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjassa tulee olla näkyvissä sähkötöidenjohtajan yhteystiedot.
  • Käyttöönottotarkastuksen mittauksia varten tilauslomake siten täytettynä, että aiemmin suoritetut mittaukset käyvät ilmi
 • Määräaikaistarkastusta varten sähkölaitteiston omistajan tai haltijan suostumus tarkastukselle ja huoltomiehen tai muun edustajan tulee olla mukana tarkastuksella.

Tarkastuksia ja mittauksia varten tulee olla mahdollisuus päästä kaikkiin tarkastuksen kohteen tiloihin. Mukana tulisi olla joko sähkölaitteiston haltijan tai rakentajan edustaja. Heille tulee joka tapauksessa varata mahdollisuus osallistua tarkastukseen.

Määräaikaistarkastusta varten tulee tarkastuskohteessa olla käytettävissä

 • Kohdetta koskevat käyttöpiirustukset
 • Pöytäkirjat aiemmin suoritetuista sähkölaitteiston käyttöönotto- ja varmennustarkastuksista, mielellään myös palotarkastuksista
 • Luokkien 2-3 laitteistoista tarvitaan selvitys säädösten edellyttämän, sähköturvallisuuden ylläpitävän kunnossapito-ohjelman toteutumisesta ja muiden laitteistojen osalta laitteiston asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet.
 • Räjähdysvaarallisista tiloista tulee olla käytettävissä RS-asiakirjat. HUOM! Tavallisesti puutteet näissä kahdessa jälkimmäisessä vaatimuksissa aiheuttavat STL 97 § mukaisesti uusintatarkastuksen.

Tarkastukset pyritään pääsääntöisesti suorittamaan kahden viikon kuluessa tilauksesta ellei kysymyksessä ole kohde, joka laajuutensa tai vaativuutensa vuoksi vaatii erityisvalmisteluja tai useamman työpäivän työrupeaman.

Tarkastus voi olla myös työturvallisuuskatselmus käynnissä olevalla saneeraus- tai uudisrakennustyömaalla. Tällöin tarkastuskohteen laajuus ja sisältö määritellään tapauskohtaisesti.
Koneiden sähköasennusten todentaminen, lääkintätilojen käyttöönotto- tai määräaikaismittausten sisältö ja laajuus dokumentointitapoineen sovitaan aina etukäteen erikseen. Samoin menetellään erilaisten laitetestausten ja maadoitusmittausten tapauksissa.

Koulutustilaisuudet ja kurssit

Ilmoittajan tai kurssin tilaajan on toimitettava etukäteen KAIKKI myyntireskontranne vaatimat tiedot laskutusta varten. Kirjallinen tilaus toimii samalla laskun etukäteishyväksyntänä, mikäli lasku on tarjouksen mukainen.

Maksusuoritukset

Kaikkien työsuoritusten ja osallistumismaksujen maksuehdot ovat 7 pv nto työsuorituksen tai sen osan päättymisestä tai kurssipäivästä, jos muuta ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Kaikki myyty irtain omaisuus on myyjän omaisuutta, kunnes niitä koskeva lasku on kokonaisuudessaan maksettu. Korttimuotoiset todistukset jne. toimitetaan pääsääntöisesti vain maksusuoritusta vastaan.

Laskutusta varten tarvitsemme yrityksen yhteystiedot, Y-tunnuksen ja laskutusviitteenne tai tilausnumeron, lähetämme myös verkkolaskuja. Kuluttaja-asiakkailta edellytämme henkilötunnuksen antamista laskutuksen edellytyksenä. Vaihtoehtona on käteissuoritus kurssipaikalla.

Yrityksellä on oikeus periä puolet kurssimaksusta kurssimateriaalia vastaan, mikäli kurssille ilmoitettu ei saavu paikalle tai peruminen tapahtuu enintään 3 vuorokautta ennen kurssin alkua. Kurssimaksun puolikkaalla katetaan teetetyn kurssimateriaalin ja kurssin järjestelyistä aiheutuneita muita kuluja (esim. varatut tarjoilut).

Maksusuoritusten viivästymisestä aiheutuvat seuraamukset

Lain mukaisesti (Laki saatavien perinnästä 513/1999 muutettu 10e§, laki kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013 1§) perimme viivästyneestä maksusta 40 € vakiokorvauksen 16.3.2013 alkaen. Vakiokorvauksen lisäksi perimme maksusuorituksen myöhästyessä viivästyskorkoa (ei koske kuluttaja-asiakkaita). Viivästyskorko on kuluttaja-asiakkailta 7,5 % ja yritysasiakkailta 9 %.

Lähetämme vain yhden maksumuistutuksen vakiokorvauksineen ja sen jälkeen kaikki saatavat siirtyvät automaattisesti perintätoimiston BPlan Oy:n hoidettavaksi. Velkojalle aiheutuvat vakiokorvauksen ylittävät kohtuulliset perintäkulut peritään velalliselta viivästyskorkoineen (513/1999 10§).

Mikäli maksusuorituksenne on myöhässä tai uhkaa viivästyä, olkaa viipymättä yhteydessä myyntireskontraamme maksuajan sopimiseksi.