Uudet sähköalaa koskevat asetukset

Pienellä viipeellä sitten julkaistiin tammikuussa 1.1.2017 voimaan saatetut sähköturvallisuuslain perusteella annetut uudet asetukset. Tässä niistä vielä yhteenveto linkkeineen:

Lakimuutosten yhteydessä sähkö- ja hissiturvallisuuslaki eriytettiin toisistaan

Reijo Lintula 29.1.2017

Share Button

Missä luuraavat STA ja Vna:t?

Tänään on 30.12.2016 ja kello lähestyy virka-ajan päättymistä. Siitä huolimatta sähköiseen säädöskokoelmaan ei ole ilmestynyt vielä sähköturvallisuusasetusta eikä valtioneuvoston asetuksia sähkö- ja käyttötyöstä tai sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käytöstä. Ne ja pari muutakin kuitenkin tarvitaan, koska vanha sähköturvallisuuslaki kumoutuu 31.12.2016, samoin sen perusteella annetut muut säädökset.

Lieneekö valtioneuvostolla sitten vielä uuden vuoden aattoiltana kekkerit, jossa raapaistaan ohimennen voimaan loput tarvittavista säädöksistä?

Lainsäädäntömuutoksiin olisi hyvä näin hallintoalamaisena valmistautua jotenkin etukäteen. Nyt ei kyllä näytä jäävän lainkaan aikaa perehtyä lopullisiin säädösteksteihin, kun niitä ei vielä tällä hetkellä ole mahdollista mistään lukea. Ja ne tulevat voimaan 32 tunnin kuluttua…..

Reijo Lintula

Share Button

Uusi sähköturvallisuuslaki 1135/2016 on sitten vihdoin saatu säädöskokoelmaan!

Uuden lain tekstit löytyvät sähköisestä säädöskokoelmasta http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2016/sk20161135.pdf. Uusi laki tulee voimaan vuoden vaihtuessa 1.1.2017. Samaan aikaan tulee voimaan iso määrä muutakin lainsäädäntöä, kuten

Odotettavissa on pikaisesti lisäksi valtioneuvoston asetukset sähkötyöstä ja käyttötyöstä (korvaa KTMp 516/1996), sähkölaitteistoista (korvaa KTMp 517/1996), sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (korvaa 1693/1993) ja sähkölaitteiden turvallisuudesta. Lainsäädännön toimivuuden kannalta niiden on tultava käytännössä voimaan samanaikaisesti uuden STL:n kanssa.

Reijo Lintula 19.12.2016

Edit 22.12.2016: Odotetusti saamme samaan aikaan voimaan myös tarvittavat uudet asetukset. Lisätietoa tästä linkistä.

Share Button

Kevään 2017 kurssikalenteri on julkaistu

Kaikki kevään kurssit löytyvät tästä linkistä.

Uutena kurssina ensi keväänä on 2-päiväinen ATEX-kurssi, jolla saat hyvät valmiudet ja ennen kaikkea todisteen (ATEX-kortti hyväksytystä kokeesta) osaamisestasi ATEX-ympäristössä.

Toinen uutukainen on kolmituntinen webinaari, jossa käydään läpi sekä uuden sähköturvallisuuslain vaikutukset sekä syksyllä voimaan tulevan uuden SFS 6000 muutokset.

Share Button

Se on taas sitä aikaa!

Kertaus on opintojen äiti!

Share Button

Tarkista sukotesterisi käyttöohje!

Markkinoilla on sukotesteri, jota ei voi käyttää nollatuissa pistorasioissa. Katso lisätiedot täältä.

Share Button

Sähköturvallisuuslain muutos oli toisessa käsittelyssä tiistaina 15.11.2016

Lakimuutospaketin käsittely päättyi eduskunnassa. Tiistaina oli toisessa käsittelyssä sähköturvallisuuslaki, hissiturvallisuuslaki, paineastialaki, atex-laki, mittauslaite, laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta sekä räjähteiden vaatimuksenmukaisuudesta. Lakiehdotukset hyväksyttiin ja niiden käsittely eduskunnassa on päättynyt. Seuraavaksi niistä laaditaan eduskunnan vastaus, joka sisältää lakitekstit ja muut mahdolliset päätökset. Sen jälkeen ehdotukset menevät presidentin esittelyyn ja presidentin hyväksymisen jälkeen ne voidaan saattaa voimaan. Lait julkaistaan Suomen sähköisessä säädöskokoelmassa www.finlex.fi. Lakien voimaantulo pikaisesti näyttäisi siis olevan mahdollista, erityisesti talousvaliokunnan mietinnön (TaVM 24/2016 vp)puoltaessa pikaista voimaantuloa.

 

18.11.2016 Reijo Lintula

Share Button

ATEX-kortti

Räjähdysvaarallisissa tiloissa (ex-tilat) työskentelevien, niihin sähköasennuksia suunnittelevien ja vastuuhenkilöiden on pystyttävä todistamaan osamisensa dokumentoidusti. Vaatimus on ollut ATEX-standardeissa jo pitkään, mutta vasta nyt laitteistojen haltijat alkavat heräämään tähän asiaan.

RTL-Palvelut Oy vastaa haasteeseen järjestämällä 2-päiväisen ATEX-koulutuksen, jossa sähköalan keskeiset standardit käydään läpi ja osaaminen tentitään kirjallisella kokeella. Kurssin jälkeen osallistuja voi saamallaan ATEX-kortilla osoittaa dokumentoidusti teoriaopintonsa. Vaikka olemme vielä kaukana IECEx Certification of Personell Competence Scheme mukaisesta koulutusjärjestelmästä, tämä on yksi askel oikeaan suuntaan.

Kurssin keskeisenä sisältönä on ATEX-tilojen keskeinen lainsäädäntö ja tärkeimmät standardit:
EN 60 079, osat 10-1, 10-2, 14, 17, 19 ja 30 ja niiden soveltaminen. Kouluttajilla on hyvät tiedot ATEX-ympäristöistä sekä teoriassa että käytännössä.

Ensimmäinen kurssi järjestetään jo 9.-10.11.2019, joten ilmoittaudu heti mukaan:

Share Button

Sähköturvallisuuslainsäädännön muutokset etenevät

Sähköturvallisuuslaki on tällä hetkellä eduskunnan käsiteltävänä. Perustuslakivaliokunta on kuullut useita asiantuntijoita ja asiantuntijoiden kuuleminen jatkuu. Odotettavissa on siis ainakin pieniä muutoksia hallituksen esitykseen.

Perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen asia etenee talousvaliokuntaan, joten säädöksen voimaantuloaikaa on vaikea arvioida. Ilmeisesti seitsemän eri säädöksen paketti tulee samaan aikaan käsittelyyn aikaisintaan marraskuussa.

Asetustekstit alkavat myös olla valmiina, joten odotettavissa on iso määrä säädösmuutoksia yhdellä kertaa heti lain vahvistamisen jälkeen.

Reijo Lintula 13.9.2016

Share Button

Uuden sähköturvallisuuslain tekstit ovat nyt luettavissa

Hallituksen esitys uudeksi sähköturvallisuuslaiksi on valmistunut. Oheisen linkin tiedostossa on 166 sivua tekstiä, josta perustelumuistion osuus on 106 sivua, lakitekstin osuus 36 sivua ja loput rinnakkaislain ja tulevien valtioneuvoston asetusten tekstejä (korvaavat aiemmat KTMp:t).
Esitys ei juurikaan muuttunut lausuntokierroksen jälkeen, joten se tuskin muuttuu myöskään eduskunnan käsittelyssä. Joten oheisen linkin tekstejä voitaneen pitää melko lailla lopullisina teksteinä. Säädös saatetaan voimaan myöhemmin syksyllä.

Myöskään lain perusteella annetut asetukset eivät muuttuneet lausuntokierroksella. Asetusehdotukset saivatkin paljon vähemmän lausuntoja kuin itse lakiehdotus.

Sähkölaitteistoluokitus yksinkertaistui siten, että luokkaan 1 kuuluvat tavanomaiset sähkölaitteistot, luokkaan 2 käytönjohtajaa edellyttävät laitteistot ja luokkaan 3 jakeluverkot.

Tarkastajan kannalta muutokset ovat melko pieniä: Sähkölaitteistoluokka 3a poistui, jolloin valtuutettu tarkastaja voi tarkastaa myös luvanvaraisia räjähdysvaarallisten tilojen laitteistoja. Niiden lukumäärä on kuitenkin vähäinen ja tarkastusväli pitenee 10 vuoteen, joten tarkastettavaa on kovin vähän. Tarkastustarra tulee pakolliseksi ja se tulee ainakin osittain korvaamaan tarkastajien rekisteri-ilmoitusten poisjättämisen. Ehkä suurin mietittävä asia on tarkastajien valtuutuksen rajoitukset kontra uudet sähkölaitteistoluokitukset. Tarkastajan on saatava varmuus laitteiston ominaisuuksista ennen tarkastustoimeksiannon vastaanottoa: osalla tarkastajista on rajoituksia räjähdysvaarallisten laitteistojen tai lääkintätiloja sisältävien laitteistojen tarkastuksiin, joten kesken tarkastuksen tällaisia yllätyksiä ei saisi päästä tulemaan.

Reijo Lintula 17.7.2016

Share Button