Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksia laiminlyöty ainakin 100.000-150.000 kohteessa

Sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuksia laiminlyöty ainakin 100.000-150.000 kohteessa

Luku saattaa vaikuttaa mahdottoman suurelta, mutta lienee tosiasiassa arvioitu reilusti alakanttiin, todellinen luku voi olla jopa 300.000.
Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry on pyrkinyt selvittämään eri keinoin, kuinka suuresta määrästä oikeasti on kyse. Lukumäärä perustuu mm. Tilastokeskuksen tietoihin rakennuskannan muutoksista 1990-luvun puolivälin jälkeen (silloin tuo tarkastelu tehtiin viimeksi) ja TUKESin tilasoihin toteutuneista tarkastuksista. Luvuista puuttuvat ennen vuotta 2004 muiden kuin valtuutettujen tarkastajien ja laitosten tekemien lukan 1b laitteistojen tarkastukset, joista ei kyseisten tahojen tarvinnut tehdä rekisteri-ilmoituksia. Oletettavasti kyse on kuitenkin hyvin marginaaliisesta laitteistomäärästä.

TUKES on yhteistyössä Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n (www.saty.fi) kanssa laatinut uutta ohjeistusta sähkölaitteistojen haltijoille määräaikaistarkastusten teettämisestä ja sisällöstä: https://tukes.fi/sahko/sahkolaitteistot/maaraaikaistarkastukset.

Share Button