Uusi sähköturvallisuuslaki valmisteilla

Uusi sähköturvallisuuslaki valmisteilla

Työ- ja elinkeinoministeriö on nimennyt kaksi virallista ja kaksi epävirallista työryhmää I ja II valmistelemaan erilliset sähkö- ja hissiturvallisuuslait EMC-direktiivin (2014/30/EU), LVD-direktiivin (2014/35/EU) ja hissidirektiivin (2014/33/EU) nojalla kansallisiksi säädöksiksi. Lakien valmistelussa on poikkeuksellisen kova kiire, sillä hallituksen esitykset laeiksi tulee olla valmiina jo ensi keväänä ja direktiivien täytäntöönpano edellyttää lakien voimaantuloa huhtikuussa 2016. Paavo Hakala ja Reijo Lintula on nimetty alatyöryhmän I valmistelemaan sähköturvallisuuslakia Sähkötarkastusyhdistys SÄTY ry:n edustajina.

Share Button