Uuden sähköturvallisuuslain tekstit ovat nyt luettavissa

Uuden sähköturvallisuuslain tekstit ovat nyt luettavissa

Hallituksen esitys uudeksi sähköturvallisuuslaiksi on valmistunut. Oheisen linkin tiedostossa on 166 sivua tekstiä, josta perustelumuistion osuus on 106 sivua, lakitekstin osuus 36 sivua ja loput rinnakkaislain ja tulevien valtioneuvoston asetusten tekstejä (korvaavat aiemmat KTMp:t).
Esitys ei juurikaan muuttunut lausuntokierroksen jälkeen, joten se tuskin muuttuu myöskään eduskunnan käsittelyssä. Joten oheisen linkin tekstejä voitaneen pitää melko lailla lopullisina teksteinä. Säädös saatetaan voimaan myöhemmin syksyllä.

Myöskään lain perusteella annetut asetukset eivät muuttuneet lausuntokierroksella. Asetusehdotukset saivatkin paljon vähemmän lausuntoja kuin itse lakiehdotus.

Sähkölaitteistoluokitus yksinkertaistui siten, että luokkaan 1 kuuluvat tavanomaiset sähkölaitteistot, luokkaan 2 käytönjohtajaa edellyttävät laitteistot ja luokkaan 3 jakeluverkot.

Tarkastajan kannalta muutokset ovat melko pieniä: Sähkölaitteistoluokka 3a poistui, jolloin valtuutettu tarkastaja voi tarkastaa myös luvanvaraisia räjähdysvaarallisten tilojen laitteistoja. Niiden lukumäärä on kuitenkin vähäinen ja tarkastusväli pitenee 10 vuoteen, joten tarkastettavaa on kovin vähän. Tarkastustarra tulee pakolliseksi ja se tulee ainakin osittain korvaamaan tarkastajien rekisteri-ilmoitusten poisjättämisen. Ehkä suurin mietittävä asia on tarkastajien valtuutuksen rajoitukset kontra uudet sähkölaitteistoluokitukset. Tarkastajan on saatava varmuus laitteiston ominaisuuksista ennen tarkastustoimeksiannon vastaanottoa: osalla tarkastajista on rajoituksia räjähdysvaarallisten laitteistojen tai lääkintätiloja sisältävien laitteistojen tarkastuksiin, joten kesken tarkastuksen tällaisia yllätyksiä ei saisi päästä tulemaan.

Reijo Lintula 17.7.2016

Share Button