Koneiden sähköasennukset kiinnostavat taas

Koneiden sähköasennukset kiinnostavat taas

Pitkästä aikaa saatiin aikaiseksi koneiden sähköasennusten todentaminen -kurssi. Aihe on varsin ajankohtainen, kun useammalla foorumilla on juuri käyty keskusteluja aiheesta. Koneiden markkinoille saattaminen on vieras asia niin suunnittelijoille, tilaajille kuin urakoitsijoillekin. Eikä tarkastajatkaan aina saa puhtaita papereita asian tuntemisesta, tosin usein on silloin kyse liian tiukoista vaatimuksista, joille ei ole perusteita (esimerkki lopussa).

Neuvottelevat Sähkösuunnittelijat NSS ry on laatinut jo vuonna 2011 soveltamisohjeen, jonka soveltaminen on kuitenkin jäänyt vain harvojen herkuksi. Ohje on nostettu vaihteeksi hiukan paremmin esille: http://nssoy.fi/index.php/news/67/15/Muista-NSS-n-suositus-IV-koneiden-saehkoeasennuksista. Ohjetta saatetaan hiukan täsmentää joiltakin osin lähiaikoina, mutta sellaisenaan antaa jo hyvät eväät koneen sähköasennusten toteuttamiseen.

Koneiden sähköistys noudattaa eri lainsäädäntöä ja eri standardeja kuin normaalit sähköasennukset ja nämä erot tulee myös sähköalan tuntea. Koneille tehdään hiukan käyttöönottomittauksia muistuttava sähköasennusten todennus (SFS-EN 60204-1 kohta 18). Siinä on yhteisiä piirteitä SFS 6000-6-61:n kanssa (jopa osa tehdään asennustestereillä), mutta myös olennaisia eroja. Näitä eivät koske varmennustarkastusvelvoitteet, vaan markkinoillesaattamismenettelyt. Ne kuvataan koneasetuksessa Vna 400/2008. Vastuullinen markkinoillesaattajaosapuoli tulee olla tiedossa jo sopimusvaiheessa ja tämä taho huolehtii mm. 2A-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta ja konetoimituskokonaisuuden CE-merkinnästä.

Eräs esimerkki liian tiukasta tulkinnasta ja/tai asioiden väärin ymmärtämisestä liittyy ilmanvaihdon pysäyttämiseen hälytystilanteessa (ks. RakMK D2, kohta 3.1.5). Tätä painiketta kutsutaan yleiskielessä virheellisesti IV-hätäpysäytyspainikkeeksi, mitä se ei suinkaan ole. Tavanomainen ilmanvaihtolaitteisto ei aiheuta sellaista vaaraa, että hätäpysätystä edes siltä edellytetään. Tuo D2:n edellyttämä kytkin liittyy ”sisälle pelastautumiseen” esim. kaasuvaaran uhatessa ulkotilassa. Silloin pelastaudutaan sisätiloihin, suljetaan ikkunat, ovet ja ilmanvaihtolaitteistot. Viime mainittuun tarvitaan siis tuo painike, jota käytetään hälytystilanteessa. Se ei ole luokitusta edellyttävä hätäpysäytyslaite.

 

Reijo Lintula 28.4.2016

Share Button