Yleiset toimitusehdot on uusittu

Yleiset toimitusehdot on uusittu

Yrityksen yleiset toimitusehdot on uusittu 9.10.2013 alkaen.

Toimitusehtoja on täydennetty Lain saatavien perinnästä 513/1999 muuttuessa ja uuden Lain kaupallisten sopimusten maksuehdoista 30/2013 tullessa voimaan 16.3.2013.

Tärkein muutos on maksusuorituksen viivästymisestä vaadittava vakiokorvaus 40 €. Velkoja on siihen oikeutettu, mikäli maksusuoritus ei ole velkojan pankissa eräpäivänä.

Yleisiin toimitusehtoihin on otettu myös täsmennys kurssilaisen ”no-show” -tapausten varalle niiden merkittävästi yleistyttyä. Alle 3 vuorkautta ennen kurssin alkua tapahtuvissa peruutuksissa tai kurssilaisen jättäessä kokonaan saapumatta sovittuun koulutukseen, veloitetaan kurssimateriaalia vastaan puolet kurssimaksusta.

Viivästyskorot on täsmennetty siten, että loppuvuoden 2013 ajan kuluttajasaatavien viivästyskorko on 7,5 % ja yrityskaupassa 9 %. Myydyn omaisuuden omistusoikeus on myös pidätetty myyjällä, kunnes sitä koskeva myyntilasku on kokonaisuudessan maksettu.

Share Button