Uusi SFS-käsikirja SFS 600-1 käyttöön nyt!

Uusi SFS-käsikirja SFS 600-1 käyttöön nyt!

Uudet standardit otetaan käyttöön käsikirjan SFS 600-1 myötä varsin pikaisesti. Uudet kohteet TUKES-ohjeen S10-12 julkaisemisen jälkeen suunnitellaan jo uusien vaatimusten mukaisesti. Urakoitsijalle näkyvin muutos on mm. suunnittelijan tekemien oikosulku- ja vikasuojauslaskelmien saaminen suunnittelijalta ja tiedon hyödyntäminen asennustyössä ja käyttöönottomittauksissa.

Kaikki laskentatyö on tehtävä asianmukaisesti – käytännössä jotakin kaupallista laskentaohjelmistoa käyttäen. Suunnittelijan tulee myös selvittää suojausehtojen edellyttämät asennustavat tarkasti työselityksessä ja/tai laskelmissa, jotta urakoitsija ei asennustyötä tehdessään vesittäisi suojausten toimintaa. Näin on erityisesti oikosulkusuojauksen osalta, koska sen oikean toiminnan arvioimiseen asentajan tiedot, taidot ja työkalut eivät riitä.

Palonkestävien asennusten osalta ei ylilyönneiltä vaatimuksissa ole vältytty. Suurelta osin syynä on kansallisten ja kansainvälisten testausstandardien puuttuminen. Yhtä suurena syynä on myös järjen käytön vähyys vaatimuksia esitettäessä. Esimerkiksi teräsrakenteiset hyllyt kaikkine osineen ovat varmasti riittäviä palonkestoisuudeltaan, vaikka niille ei olekaan tehty polttokokeita. Polttokokeidenkin lämpötilat jäävät satojen asteiden päähän teräsksen sulamislämpötilasta, joten kaikki Fe-rakenteet läpäisevät myös saksalaiset DIN-normin mukaiset polttokokeet.

Palotestattujen rasioiden vaatiminen ainoana vaihtoehtona on usein osoitus enemmänkin asiaan vihkiytymättömyydestä kuin asian ymmärtämisestä. Varsinkin, kun niitä vaaditaan paloa vastaan testaamattomien laitteiden kytkemisen yhteydessä. Palonkestävät kaapelit ja rasiat eivät paljon auta, jos itse järjestelmän laite vioittuu tulipalossa ensimmäisenä. Ohjeeni onkin: jäitä hattuun vaatimuksia esitettäessä ja kunnolliset perustelut pitää löytyä jokaisen vaatimuksen tueksi.

Helpoiten tämän 627 -sivuisen opuksen opiskelu käy yhden päivän kurssilla, jonka on valmistellut julkaisun tekemiseen osallistunut henkilö – esimerkiksi minä! Kursseja järjestetään avoimina kursseina 28.2., 21.3., 18.4., 23.5. ja 20.6.2013.

Jos aika ei riitä, yhdistelmäkurssilla kerrataan ensin aamupäivällä SFS 6002 ja iltapäivällä käydään läpi tiivistelmä SFS 600-1:n muutoksista. Näitäkin kursseja on keväällä kaksi: 7.3. ja 4.4.2013.

Share Button