Uusi sähköturvallisuuslaki tuli lausunnolle

Uusi sähköturvallisuuslaki tuli lausunnolle

Uusi sähköturvallisuuslaki on lähtenyt lausunnolle ja lausuntoaika päättyy 16.11.2015. Sähköturvallisuuslain lisäksi on tarkoitus muuttaa sähköturvallisuusasetusta ja antaa kaksi uutta asetusta: toinen sähkötöiden turvallisuudesta (vrt. KTMp 5165/96) ja sähköasennusten turvallisuudesta (vrt. KTMp 517/96). Asetusmuutosten valmistelua jatketaan vuoden loppuun. Säädösmuutospaketti tulee voimaan 20.4.2016.

Lakimuutos on hyvin pitkälti säädöstekninen, koska tarkoitus on eriyttää hissiturvallisuuteen liittyvät asiat muusta sähköturvallisuudesta. Lisäksi nykyisin voimassa olevat keskeiset ministeriön päätökset 516 ja 517 vuodelta 1996 muutoksineen ovat perustuslain 30§ vastaisia ja siksi niitä on muutettava. Perustuslain mukaiset asiat on nostettava lain tasolle, joten niiltä osin muutos on säädöstekninen. Säädöspaketissa on kuitenkin myös substanssimuutoksia, kuten esimerkiksi sähkölaitteistoluokituksen ja määräaikaistarkastusten tarkastusvälien muutokset. Varmennustarkastuksen velvoittavuus ei ole edelleenkään laajenemassa paritalokohteisiin, vaikka ne olisivat laajojakin.

Valmistelutyön on pääosin tehnyt epävirallinen työryhmä I, jossa jäseninä on erityisesti sektoriasiantuntijoita. Olen työryhmän jäsenenä antanut myös oman vaatimattoman panokseni valmistelutyöhön, suuremman työn teki edesmennyt tarkastajakollegani ja ystäväni Paavo Hakala.

Luonnos on luettavissa myös työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivulla (Etusivu Ajankohtaista Vireillä Lausuntopyynnöt). Hallituksen esitys on sisältää 142 sivua tekstiä.

Share Button