Uudet säädöspaketit myöhästyvät?

Uudet säädöspaketit myöhästyvät?

Uusi sähköturvallisuuslaki yhdessä monen muun uuden säädöksen kanssa uhkaa myöhästyä määräajasta.

EU:n yhdeksän direktiivin tuotedirektiivipaketti ja tuoteturvallisuus- ja markkinointipaketin edellyttämä kansallinen säädöspäivitys on direktiivien mukaan saatava voimaan kansallisesti jäsenmaissa 20.4.2016. Sähköturvallisuuslaki sai viime syksynä 57 lausuntoa, joista vain muutamassa oltiin valmiita hyväksymään ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi sähköturvallisuuslaiksi sellaisenaan. Sen sijaan suurimmassa osassa esitettiin suuriakin periaatteellisia muutoksia ehdotukseen. Lausuntojen käsittelyä päätettiin jatkaa virkamiestyönä, joten me työryhmien jäsenet emme enää ole olleet perillä valmistelutilanteesta.

Julkisuudessa on pääministeri esittänyt, että eduskunnalla on edessään varsinainen superkevät erilaisten säädösten kanssa. Päällimmäisenä puheissa ovat kuitenkin olleet mm. työelämän pelisääntöihin liittyvät pakkolait, soteuudistus jne. Sanallakaan ei ole edes mainittu tästä edellä kuvatusta säädöspaketista, joille on kuitenkin direktiivissä esitetty selkeä määräaika. Ottaen huomioon lakien käsittelyyyn kuluva aika eduskunnassa, alkaa valmisteluun käytetty aika olla käytetty loppuun. Silti esimerkiksi hallituksen esitys uudeksi sähköturvallisuuslaiksi ei ole vielä valmiina ja lain voimaantulon takarajaan on enää alle kaksi kuukautta aikaa.

Säädösten myöhästyminen aiheuttaa kansallisesti ainakin joiltakin osin toimivaltaongelmia, kun niitä koskevat säädökset puuttuvat. EU:n tasolta tuksin kummoisia sanktioita on tulossa, vaikka asiassa myöhässä olisimmekin.

Share Button