TUKESin tutkimus pientalojen sähköasennusten käyttöönottotarkastuksista

TUKES on tehnyt tutkimuksen pientalokohteissa tapahtuneesta sähköasennusten ja niiden käyttöönoton kehityksestä aiempiin vuosiin nähden. Kehitys ei ole ollut erityisen hyvää.

Koko teksti löytyy täältä:

Share Button