Sähköturvallisuuslain muutos oli toisessa käsittelyssä tiistaina 15.11.2016

Sähköturvallisuuslain muutos oli toisessa käsittelyssä tiistaina 15.11.2016

Lakimuutospaketin käsittely päättyi eduskunnassa. Tiistaina oli toisessa käsittelyssä sähköturvallisuuslaki, hissiturvallisuuslaki, paineastialaki, atex-laki, mittauslaite, laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta sekä räjähteiden vaatimuksenmukaisuudesta. Lakiehdotukset hyväksyttiin ja niiden käsittely eduskunnassa on päättynyt. Seuraavaksi niistä laaditaan eduskunnan vastaus, joka sisältää lakitekstit ja muut mahdolliset päätökset. Sen jälkeen ehdotukset menevät presidentin esittelyyn ja presidentin hyväksymisen jälkeen ne voidaan saattaa voimaan. Lait julkaistaan Suomen sähköisessä säädöskokoelmassa www.finlex.fi. Lakien voimaantulo pikaisesti näyttäisi siis olevan mahdollista, erityisesti talousvaliokunnan mietinnön (TaVM 24/2016 vp)puoltaessa pikaista voimaantuloa.

 

18.11.2016 Reijo Lintula

Share Button